Lea faka-tonga

‘A’ahi e Va’a Tokangaekina e Mo’ui Lelei e Nifo mo hono Ngaahi Konga ki Vava’u

‘A’ahi e Va’a Tokangaekina e Mo’ui Lelei e Nifo mo hono Ngaahi Konga ki Vava’u mo e Polokalama...

Kuo fili 'a e 'Eiki Minisita Mo'ui 'a Tonga ki he Poate Pule 'a e Kautaha Mo'ui 'a Mamani

Kuo fili ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui ‘a Tonga Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’...

Talekita Seniale 'o e Kautaha Mo'ui 'a Mamani fakamatala ki he'ene 'a'ahi 'i he ta'u kuo'osi ki he ngaahi fonua 'i he Pasifiki

‘I he ouau tapuni ‘o e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73, na’e...

Na'e folau atu 'a e timi 'a e Potungaue Mo'ui 'i he VOEA Ngahau Koula ki Ha'apai

Na’e folau atu ‘a e timi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘i he VOEA Ngahau Koula ki Ha’apai ‘i he ‘aho Tusite...

Na’e huufi ‘a e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73 ‘i he ‘aho 17 Me, 2020

Na’e huufi ‘a e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73 ‘i he ‘aho 17...

Talafekau Lahi ‘Aositelelia HE Adrian Morisson mo e Pule’anga ‘Aositelelia ki he tokoni TOP4.8miliona

‘Oku ‘oatu e fakamalo ki he Talafekau Lahi ‘Aositelelia HE Adrian Morisson mo e Pule’anga ‘...

Na’e foaki ‘e he Talafekau Lahi ‘a Siaina ‘i Tonga ni HE Cao Xiaolin ha tokoni ki he ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui

Na’e foaki ‘e he Talafekau Lahi ‘a Siaina ‘i Tonga ni HE Cao Xiaolin ha tokoni ki he ngaue ‘a e...

Na’e lava lelei atu e timi mei Vaiola ko ha tokoni ‘i he uike kuo’osi ‘aho 12 ‘o Me

Na’e lava lelei atu e timi mei Vaiola ko ha tokoni ‘i he uike kuo’osi ‘aho 12 ‘o Me ki ha tafa...

Kuo tali ‘e he Poate Pule ‘a e Pangike ‘a Mamani ‘i he ‘aho 12 Me, 2020 ke foaki e US $8.4 miliona ko e tokoni ki Tonga

Tukukehe e tokoni koia, na’e to e tuku mai ‘e he Pangike ‘a Mamani ha pa’anga ‘e TOP6.1 miliona...

Talanoa mo e Talekita Potungaue Mo'ui Toketa Siale 'Akau'ola

Talanoa mo e Talekita Potungaue Mo'ui Toketa Siale 'Akau'ola

Fakaha 'o e fakafo'ou 'o ha tu'unga fakatu'utamaki

Fakaha 'o e fakafo'ou 'o ha tu'unga fakatu'utamaki:  https://bit.ly/3cyJdyh​ Fanongonongo 'o...

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy2