Lea faka-tonga

FANONGONONGO MAHU'INGA

Fanongonongo mo e fakatokanga fekau’aki mo e ako fakaangaanga hono 2 ‘Oku fanongonongo atu heni ‘e...

AKO FAKAANGAANGA 'A E KAU NGAUE LAINE MU'A

Na'e fakahoko 'i he 'Aho Tusite 16 Sune, 2020 'a e fuofua ako fakaangaanga 'a e kau ngaue laine mu'...

HUUFI E LOKI SIVI COVID-19

19 Sune, 2020 Na’e huufi ‘e he ‘Eiki Palemia Faifekau Toketa Pohiva Tu’I’onetoa ‘a e loki sivi...

Na’e hoko atu e folau ‘a e timi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘i he VOEA Ngahau Koula ki Vava’u

Na’e hoko atu e folau ‘a e timi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘i he VOEA Ngahau Koula ki Vava’u he ‘aho 23 ‘...

‘A’ahi e Va’a Tokangaekina e Mo’ui Lelei e Nifo mo hono Ngaahi Konga ki Vava’u

‘A’ahi e Va’a Tokangaekina e Mo’ui Lelei e Nifo mo hono Ngaahi Konga ki Vava’u mo e Polokalama...

Kuo fili 'a e 'Eiki Minisita Mo'ui 'a Tonga ki he Poate Pule 'a e Kautaha Mo'ui 'a Mamani

Kuo fili ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui ‘a Tonga Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’...

Talekita Seniale 'o e Kautaha Mo'ui 'a Mamani fakamatala ki he'ene 'a'ahi 'i he ta'u kuo'osi ki he ngaahi fonua 'i he Pasifiki

‘I he ouau tapuni ‘o e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73, na’e...

Na'e folau atu 'a e timi 'a e Potungaue Mo'ui 'i he VOEA Ngahau Koula ki Ha'apai

Na’e folau atu ‘a e timi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘i he VOEA Ngahau Koula ki Ha’apai ‘i he ‘aho Tusite...

Na’e huufi ‘a e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73 ‘i he ‘aho 17 Me, 2020

Na’e huufi ‘a e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73 ‘i he ‘aho 17...

Talafekau Lahi ‘Aositelelia HE Adrian Morisson mo e Pule’anga ‘Aositelelia ki he tokoni TOP4.8miliona

‘Oku ‘oatu e fakamalo ki he Talafekau Lahi ‘Aositelelia HE Adrian Morisson mo e Pule’anga ‘...