Na’e huufi ‘a e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73 ‘i he ‘aho 17 Me, 2020

Na’e huufi ‘a e Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) hono 73 ‘i he ‘aho 17 Me, 2020 ‘a ia ko e fakataha ma’olunga taha ia ‘a e sino ‘oku ne pule’i e Kautaha Mo’ui ‘a Mamani pea ‘oku fakafofonga’i ai e ngaahi fonua memipa ‘e 194 ‘e he kau taki mo e kau Minisita Mo’ui ‘o e takitaha fonua.

Na’e fakafofonga’i ‘a Tonga ni ‘e he ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu pea na’e fakahoko pe e lipooti ‘a Tonga he ‘initaneti koe’uhi ko e ngaahi fakataputapui he fefolau’aki ‘i mamani koe’uhi ko e COVID-19. Ko e angamaheni ‘oku ‘i ai e timi ‘oku fa’a folau ki he fakataha fakata’u ni ‘i Geneva, Switzerland. Ko e ta’u ni ‘oku fakahoko pe ‘i he ‘initaneti mei hono takitaha fonua.

Ko e fakataha ‘aho 2 ko eni ‘a e fakataha ma’olunga taha ki he mo’ui pea ‘oku nau fakahoko e ngaahi tu’utu’uni lalahi ai.

Ko e ta’u ni ‘oku nau fakatefito ‘a e tokanga e fakataha ki hono fakalelei’i mo e ngaue fakatah ki hono tau’i e COVID-19 ‘a ia kuo puke ai e kakai ‘e 4.7miliona pea malolo ai e toko 315,000 fakatatau ki he lipooti fakamuimui taha.

‘Oku kei hao pe ‘a Tonga ni he taimi ni pea ‘oku hokohoko atu pe e ngaahi ngaue ke fakasi’isi’i ha faingamalie ke hu mai pea mafola ‘a e COVID-19.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy