FANONGONONGO MAHU'INGA

Fanongonongo mo e fakatokanga fekau’aki mo e ako fakaangaanga hono 2

‘Oku fanongonongo atu heni ‘e fakahoko ha ako ‘a e kau ngaue laine mu’a.

Ko e konga eni e ngaue ke mateuteu ange ‘a Tonga ki he COVID-19.

‘E fai ‘a e fakaangaanga pe drill hono 2 he ‘aho Tusite 23 Sune mei he 10pongipongi ki he 3 efiafi.

‘Oku ‘ikai ke ngofua ke ‘i ai ha taha ‘oku ‘ikai ke fakamafai’i (authorized) ‘I he ngaahi feitu’u ni lolotonga e fakaangaanga.
‘E tapu ‘a e Mala’evakapuna Fua’amotu mei he 10 pongipongi ‘aho Tusite 23 Sune ki he 3 efiafi tukukehe ka fakangofua atu ‘i ha fanongonongo.

‘E fai ai e ako fakaangaanga ki ha tu’uta ha vakapuna.

Ko e fakaangaanga pe ka he ‘ikai ke ‘i ai ha vakapuna pe pasese ‘e tau mai.

‘E taki mai ‘e he kau Polisi ha ngaahi pasi mei mala’evakapuna ki Tanoa.

‘Oku fiema’u kemou faka’ata e hala pea ‘ikai ke to e hu ha me’alele kehe he kau fononga ko eni tukukekhe ‘a kinautolu kuo fakamafai’i kenau kau he ako fakaangaanga ko eni.

‘E tapuni fakataimi e konga ‘o e Hala Tupoulahi mei he tau’anga me’alele e Potungaue Fefakatau’aki mo e Langa Fakalakalaka Faka’ekonomika ki he Hala Vuna pea mei he tau’anga pasi Hahake ki he tomu’a e Hotele Tanoa.

‘E tapu ke hu ange ha ni’ihi ‘ikai ke fakamafai’i ki he Hotele Tanoa lolotonga e ako fakaangaanga ko eni.

‘Oku kole atu kemou mavahe ‘aupito mei he ngaahi feitu’u ko eni lolotonga e ako fakaangaanga mei he 10 pongipongi ki he 3 efiafi.

‘Oku kole atu heni ho’omou tokoni ‘aki ho’omou talangofua ki he ngaahi tu’utu’uni ‘a e kau Polisi mo e Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio pehe ki he Potungaue Mo’ui.

Faka’apa’apa Atu,

Komiti Fakafonua ki he Pule’i ‘o e Me’a Fakafokifa

NGATA'ANGA

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy