Na’e hoko atu e folau ‘a e timi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘i he VOEA Ngahau Koula ki Vava’u

Na’e hoko atu e folau ‘a e timi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘i he VOEA Ngahau Koula ki Vava’u he ‘aho 23 ‘o Me ke fakahoko ‘a e ngaahi ako ki he COVID-19 ‘i he Falemahaki Pilinisi Ngu hili ia e ‘a’ahi ki Ha’apai.

Ko e konga foki eni ‘a e ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui ke mateuteu ange ‘a Tonga lolotonga e to e mahaki fakamamani lahi ko e COVID-19.

Na’e lava e fakataha ‘a e timi mo e kau ngaue he Falemahaki Pilinisi Ngu pea ma’u ai pe ‘a e faingamalie kenau vakai’i fakataha ai ‘a e palani ngaue mo e tu’unga mateuteu ki he COVID-19 pea mo Dr. Elizabeth Lavakei’aho mo ‘enau kau ngaue.

Na’e fai e ako mo e ngaahi kupu fekau’aki he laine mu’a (frontliners) ki he ngaahi founga faka’ehi’ehi he ngaue hange ko e fanofano pea mo e teunga malu’i mo e founga totonu hono ngaue’aki. Na’e kau mai ki ai e kau fakafofonga mei he Potungaue Polisi, Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio, Ma’u Mafai Taulanga, Va’a Malini, Kasitomu mo e Kolonitini.

Ko e faingamalie foki eni ke fakapapau’i ‘oku tatau pe e ngaahi fakamatala ‘oku ma’u ‘e he kau ngaue ‘i he ngaahi tukuimotu mo kinautolu ‘i Tongatapu pea mo tuku atu e ngaahi fakamatala mo fale’i fakamuimui taha fekau’aki mo e COVID-19.

‘Oku kau atu ki he timi ko eni ‘a Dr. Loutoa Poese, Dr. Penisimani Poloniati, Dr. Louise Fonua, Dr. ‘Ana Mahe, Sr. Pinomi Latu kae’uma’a ‘a Sione Ketu’u pea mo Uatesoni Tu’angalu. ‘Oku foki mai e timi he ‘aho ni.

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy