Lea faka-tonga

Ngaahi fakamatala pau mo falala'anga fekau'aki mo e huhu malu'i COVID-19

'Oku lolotonga lele 'i matangi 'a e ngaue e Potungaue Mo'ui ki hono tufaki atu 'a e ngaahi...

TOKONI 'A E PULE'ANGA KANATA KI HE POTUNGAUE MO'UI

TOKONI 'A E PULE'ANGA KANATA KI HE POTUNGAUE MO'UI Na’e faingamalie ‘a e Potungaue Mo’ui ‘a...

[VIDEO] Press Conference 23rd September 2020 - COVID-19 Update

  Posted by Ministry of Health Tonga on Tuesday, September 22, 2020

[VIDEO] Press Conference 14th September 2020 - COVID-19 Update

Press Conference 14th September 2020 Press Conference 14th September 2020 - COVID-19 Update...

'Oku tapuni ai pe e konga e Hala Vuna mo e Hala Tupoulahi (7 'Aokosi 2020)

7 ‘Aokosi, 2020 ‘Oku tapuni ai pe e konga e Hala Vuna mo e Hala Tupoulahi he tafa’aki ‘o e feitu’u...

Ko e ngaahi fakamatala fakaikiiki ki he kau pasese fakafoki ki Tonga

* Ko Tonga ‘oku kei hao mei he COVID-19. * ‘Oku fai ‘a e ngāue mālohi ke fakasi’isi’i e...

TA’U ENI ‘E 29 E TOKONI E ST. JOHN OF GOD, BALLARAT KI TONGA

Kuo a’utaki mai ‘a e me’a’ofa lahi ki Vaiola ‘i he fengaue’aki vaofi ‘a e kau ngaue mei he...

ME'A'OFA MEI HE HEILALA VANILLA

ME'A'OFA MEI HE HEILALA VANILLA 27 'Epeleli, 2020 Ko e ngaahi 'ata eni mei hono foaki 'e he...

'AHO FAKAMANATUA FAKAMAMANILAHI 'O E TAPU IFI TAPAKA

'AHO FAKAMANATUA FAKAMAMANILAHI 'O E TAPU IFI TAPAKA 31 Me, 2020 Na'e fakahoko hono fakamanatua e...

POLOKALAMA 'APIAKO MA'ALAHI

Ko e Polokalama 'Apiako Ma'alahi (Health Promoting Schools) 'oku kau ai hono tufa atu e ngaahi...