Kuo fili 'a e 'Eiki Minisita Mo'ui 'a Tonga ki he Poate Pule 'a e Kautaha Mo'ui 'a Mamani

Kuo fili ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui ‘a Tonga Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu ki he Poate Pule ‘a e Kautaha Mo’ui ‘a Mamani ‘i he fakataha na’e fakahoko ‘i he ‘initaneti ‘i he ‘aho 22 ‘o Me, 2020.

Ko e Poate Pule ‘oku toko 34 pea fakatatau ki he fakamatala mei he Kautaha Mo’ui ‘a Mamani ‘oku fili mai e kau fakafofonga ‘oku nau ma’u e taukei fakatekinikale ‘i he mala’e e mo’ui pea ‘oku fili kinautolu ‘i he Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui ‘a ia ‘oku kau ki ai e ngaahi fonua memipa ‘e 194.

‘I he fakataha fika 147 ‘a e Poate Pule, ko e ‘uluaki ngaue ‘i he ‘asenita ko hono fili e lakanga lalahi ‘e 3 ‘a ia ko e Sea, Tokoni Sea mo e Tokotaha ‘oku ne tokanga’i mo lipooti e fakataha mahu’inga (Rapporteur) kenau tataki e ngaue ‘a e sino fakamamani lahi ko eni ‘i he ta’u ‘e 3 ka hoko.

Na’e fili ai ‘a Dr. Harsh Vardnar (‘Initia) ko e Sea, Tokoni Sea ‘a Ms Bjorn Kummel (Siamane), Ms Volda Lawrence (Guyana), Dr Patrick Amoth (Kenya), Dr. Ahmed Mohammed Al Saidi (Oman) pea ko e lakanga Rapporteur na’e ma’u ia ‘e he ‘Eiki Minisita Mo’ui ‘a Tonga Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu.

Ko e tefito’i fatongia e Poate Pule ko hono fakahoko e ngaahi tu’utu’uni mo e fakahinohino ngaue mei he Fakataha Lahi ‘a Mamani ki he Mo’ui (World Health Assembly) pea mo fale’i mo tokangaekina e fatongia mo e ngaue ‘a e Kautaha Mo’ui ‘a Mamani.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy