Lea faka-tonga

Ko hono fakama’ala’ala ‘e he Fakahinohino Lao ‘a e Pule‘anga (Video)

Ko hono fakama’ala’ala ‘e he Fakahinohino Lao ‘a e Pule‘anga Sione Sisifa hono to e fakahoko atu ‘a...

FANONGONONGO 'O E NGAAHI FAKANGATANGATA FAKAFONUA KI HE COVID-19 (17 'Epeleli 2020)

FANONGONONGO 'O E NGAAHI FAKANGATANGATA FAKAFONUA KI HE COVID-19 Kamata ‘i he ’aho 17 ‘Epeleli...

‘Eiki Minisita Mo’ui ke fakama’opo’opo e takitaha founga ngaue

Koe’uhi ‘oku mahino ki he Potungaue Mo’ui ‘a Tonga ‘a e mahu’inga e ngaue he kau’afonua ‘i hono ta’...

Fakataha ‘a e kau faiongoongo mo e Potungaue Mo’ui (16 'Epeleli 2020)

Fakataha ‘a e kau faiongoongo mo e Potungaue Mo’ui ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 16 ‘Epeleli, 2020 fekau’...

ONGOONGO TUKU ATU (15 ‘Epeleli, 2020)

'Oku fakamalo loto hounga 'aupito mo 'oatu 'a e faka'apa'apa lahi 'a e Potungaue Mo'ui koe'uhi ko e...

ONGOONGO TUKU ATU (15 ‘Epeleli, 2020)

Na’e me’a atu e ‘Eiki Minisita Mo’ui ki he Mala’evakapuna Fua’amotu ko e poupou ki he ngaue ‘i he...

ONGOONGO TUKU ATU (15 ‘Epeleli, 2020)

Na'e lava atu e Talekita 'o e Potungaue Mo'ui Dr. Siale 'Akau'ola 'o 'a'ahi ki he ngaue ki hono...

FANONGONONGO 'O E NGAAHI FAKANGATANGATA FAKAFONUA KI HE COVID-19 (12 'Epeleli 2020)

FANONGONONGO 'O E NGAAHI FAKANGATANGATA FAKAFONUA KI HE COVID-19 'A IA NA’E TUKU MAI 'E HE 'EIKI...

KO E MATEUTEU FAKA’ATAMAI KI HE FAKATAMAKI HOKO FAKAFOKIFAA

KO HONO PULE’I ( MANAGE) E ONGO MO E FAKAKAUKAU KULUKIA ( MAFATUKITUKI) ‘AKI ‘A HONO MAPULE’I E...

ONGOONGO TUKU ATU (9 ‘Epeleli, 2020)

‘Oku hokohoko atu pe ‘a e ako ‘a e ni’ihi ‘oku nau ngaue he kau’afonua ke mateuteu ange lolotonga e...

Fakataha e kau faiongoongo (7 'Epeleli 2020)

Fakataha e kau faiongoongo mo e CEO Potungaue Mo'ui Dr. Siale 'Akau'ola pehe kia Dr. Reynold '...

Fanofano Tene Malu'i Koe Mei He Coronavirus

Ko hono fakahoko totonu ko ia ‘o e FANOFANO, ‘oku fu’u mahu’inga ia ki hono tau’i ko ia ‘a e COVID-...

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy2