Lea faka-tonga

ONGOONGO TUKU ATU (22 ‘Epeleli, 2020)

Neongo ‘oku fakataputapui ke tu’uta mai e kau pasese ‘i he ngaahi vakapuna angamaheni ki he Mala’...

Me’a’ofa ko e mohenga fakafalemahaki ‘e 36 mo e fakamolu ‘e 39 ko e tokoni eni ki Vaiola mei he ‘Akanesi Mataitonga Trust (21 ‘Epeleli, 2020)

Na’e lava lelei hono foaki atu ‘e Viliami Mataitonga mo Ma’u Mataitonga ‘a e me’a’ofa ko e mohenga...

ONGOONGO TUKU ATU (21 ‘Epeleli, 2020)

Kuo a'utaki mai ki Tonga ni 'a e taha 'o e ngaahi me'a ngaue faka'ata fakaonopooni ke tokoni ki he...

Ko e ngaue ‘a e kau laine mu’a

Ko e ngaue ‘a e kau laine mu’a (frontliners) ‘oku fu’u mahu’inga he ko e ngaahi ngaue he taimi ni...

‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu fakataha mo e Talafekau Lahi Nu’usila

Na’e me’a atu ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu...

ONGOONGO TUKU ATU (17 ‘Epeleli, 2020)

Na’e lava mai ‘a e Pule ‘o e Digicel Anthony Seuseu ‘o foaki e ngaahi kaati telefoni mo e ngaahi...

Ko hono fakama’ala’ala ‘e he Fakahinohino Lao ‘a e Pule‘anga (Video)

Ko hono fakama’ala’ala ‘e he Fakahinohino Lao ‘a e Pule‘anga Sione Sisifa hono to e fakahoko atu ‘a...

FANONGONONGO 'O E NGAAHI FAKANGATANGATA FAKAFONUA KI HE COVID-19 (17 'Epeleli 2020)

FANONGONONGO 'O E NGAAHI FAKANGATANGATA FAKAFONUA KI HE COVID-19 Kamata ‘i he ’aho 17 ‘Epeleli...

‘Eiki Minisita Mo’ui ke fakama’opo’opo e takitaha founga ngaue

Koe’uhi ‘oku mahino ki he Potungaue Mo’ui ‘a Tonga ‘a e mahu’inga e ngaue he kau’afonua ‘i hono ta’...

Fakataha ‘a e kau faiongoongo mo e Potungaue Mo’ui (16 'Epeleli 2020)

Fakataha ‘a e kau faiongoongo mo e Potungaue Mo’ui ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 16 ‘Epeleli, 2020 fekau’...

ONGOONGO TUKU ATU (15 ‘Epeleli, 2020)

'Oku fakamalo loto hounga 'aupito mo 'oatu 'a e faka'apa'apa lahi 'a e Potungaue Mo'ui koe'uhi ko e...

ONGOONGO TUKU ATU (15 ‘Epeleli, 2020)

Na’e me’a atu e ‘Eiki Minisita Mo’ui ki he Mala’evakapuna Fua’amotu ko e poupou ki he ngaue ‘i he...