Talafekau Lahi ‘Aositelelia HE Adrian Morisson mo e Pule’anga ‘Aositelelia ki he tokoni TOP4.8miliona

‘Oku ‘oatu e fakamalo ki he Talafekau Lahi ‘Aositelelia HE Adrian Morisson mo e Pule’anga ‘Aositelelia ki he tokoni TOP4.8miliona ki he Potungaue Mo’ui ‘o kau ai e 1.5miliona ki he ngaahi ngaue ke mateuteu ange ai ‘a Tonga ni ki he COVID-19.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy