HUUFI E LOKI SIVI COVID-19

19 Sune, 2020

Na’e huufi ‘e he ‘Eiki Palemia Faifekau Toketa Pohiva Tu’I’onetoa ‘a e loki sivi fakafaito’o ‘i Vaiola ‘a ia ne fakalelei’I ke lava ‘o fai ai ‘a e tesi e COVID-19 ‘i Tonga ni.

‘’Ko e makamaile eni ki he tu’unga mateuteu ki hono taliteke’i e COVID-19 pea ‘oku tau fakamalo ki he ‘Eiki Palemia mo e Pule’anga pehe ki he ngaahi kupu fekau’aki mo e kau hoa ngaue ‘i he’enau poupou,’’ ko e fakamatala ia ‘a e Talekita Mo’ui Toketa Siale ‘Akau’ola.

Neongo e ngaahi fakataputapui fakamamani lahi, loka e kau’afonua pea mo e mamafa e koloa koe’uhi ko hono fiema’ua, na’e monu’ia e Potungaue Mo’ui ke ma’u ha ngaahi misini sivi COVID-19 ke lava e tesi ‘I Tonga ni pea vave ange e ma’u e ola he ‘oku ‘ikai ke to e ‘ave ki muli pea tali fuoloa ki he ola.

‘Oku ‘i Vaiola ha misini sivi ‘e 3 ‘a ia ko e PCR ‘oku lava ‘o lele ai e tesi ‘e 96 pea misini PCR ‘e taha ‘oku ne lava e tesi ‘e 17 he taimi ‘e taha. Ko e Gene X-Pert ‘a ia ne foaki ‘e he Kautaha Mo’ui ‘a Mamani pea fakafou mai he SPC ‘oku ne lava e tesi ‘e 4 he taimi pea ma’u pe mo e ola ha lau houa.

Hili e lotu ‘a ia ne fakahoko ‘e Sitanilei Hoko pea lau himi ai ‘a Toketa Luke Huni ‘o hiva’i ‘e he kau neesi, na’e fakahoko leva e Talitali ‘e he ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu.

Na’e fakamatala leva ‘e Pule Le’ole’o e Falemahaki Toketa ‘Ana ‘Akau’ola e ngaue na’e fakahoko ‘a ia ne kau ai hono fakalelei’i e loki sivi, ngaahi me’angaue pea mo e tesi ‘a ia na’e fe’unga mo e TOP610,541.23.

Na’e hoko atu leva e polokalama ki he ‘a’ahi e ‘Eiki Palemia mo Lord Tangi ‘o Vaonukonuka mo e Fakafofonga e Kautaha Mo’ui ‘a Mamani Toketa Yutaro Setoya mo e kau fakaafe ‘a ia ne fakataukei ‘e Telesia ‘Apikotoa.

‘’Oku ‘ikai ko ha ngaue si’i eni hono fakalelei’i e loki sivi, ma’u mai mo e me’angaue pea mo hono fakapapau’i ‘oku maau e kaungaue ki he ngaue mahu’inga ni. ‘Oku mau mahino’i ‘oku tokolahi e kakai ‘oku nau fakaongo mai ki he tukunga ‘oku ‘i ai e sivi pea ‘oku mau fakamalo atu ki ho’omou poupou mo ho’omou ngaahi lotu,’’ ko e tanaki mai ia ‘a Toketa ‘Akau’ola.

‘Oku ‘i ai e ngaahi tu’utu’uni ngaue pau ki he sivi COVID-19.

NGATA’ANGA

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy