Lea faka-tonga

Na’e foaki ‘e he Talafekau Lahi ‘a Siaina ‘i Tonga ni HE Cao Xiaolin ha tokoni ki he ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui

Na’e foaki ‘e he Talafekau Lahi ‘a Siaina ‘i Tonga ni HE Cao Xiaolin ha tokoni ki he ngaue ‘a e...

Na’e lava lelei atu e timi mei Vaiola ko ha tokoni ‘i he uike kuo’osi ‘aho 12 ‘o Me

Na’e lava lelei atu e timi mei Vaiola ko ha tokoni ‘i he uike kuo’osi ‘aho 12 ‘o Me ki ha tafa...

Kuo tali ‘e he Poate Pule ‘a e Pangike ‘a Mamani ‘i he ‘aho 12 Me, 2020 ke foaki e US $8.4 miliona ko e tokoni ki Tonga

Tukukehe e tokoni koia, na’e to e tuku mai ‘e he Pangike ‘a Mamani ha pa’anga ‘e TOP6.1 miliona...

Talanoa mo e Talekita Potungaue Mo'ui Toketa Siale 'Akau'ola

Talanoa mo e Talekita Potungaue Mo'ui Toketa Siale 'Akau'ola

Fakaha 'o e fakafo'ou 'o ha tu'unga fakatu'utamaki

Fakaha 'o e fakafo'ou 'o ha tu'unga fakatu'utamaki:  https://bit.ly/3cyJdyh​ Fanongonongo 'o...

FAKAMANATU FAKAMAMANI LAHI 'A E 'AHO 'O E KAU NEESI

Ko e 'aho mahu'inga 'eni he ‘oku faka’ilonga’i fakamamani lahi ia ko e ‘Aho ‘o e Kau Neesi. 'Oku '...

Ko e ngaahi ‘ata eni mei he lava atu ‘a e Talekita Mo’ui Dr. Siale ‘Akau’ola

Ko e ngaahi ‘ata eni mei he lava atu ‘a e Talekita Mo’ui Dr. Siale ‘Akau’ola ke talanoa mo fakama’...

Mu’a Health Centre (24 'Epeleli 2020 Video)

Konga e vahevahe ‘i he lava atu ‘a e Potungaue Mo’ui ki he Mu’a Health Centre. ‘Oku lolotonga fai...

ONGOONGO TUKU ATU (24 ‘Epeleli, 2020)

‘Oku loto ‘a e Potungaue Mo’ui ke fakaha koe’uhi ‘oku hokohoko atu pe ‘enau ngaue ke ta’ota’ofi ha...

Fale’i ki he fa’e e fekau’aki mo e tauhi ‘ene pepe

Ki hono fakaikiiki: https://bit.ly/2xI0uWE Fehu’i? Fetu’utaki ki ho’o neesi fakavahe,...

ONGOONGO TUKU ATU - MU'A CENTRE (22 ‘Epeleli, 2020)

Na’e me’a atu ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango ki he Senita...