Lea faka-tonga

FAKAMANATU FAKAMAMANI LAHI 'A E 'AHO 'O E KAU NEESI

Ko e 'aho mahu'inga 'eni he ‘oku faka’ilonga’i fakamamani lahi ia ko e ‘Aho ‘o e Kau Neesi. 'Oku '...

Ko e ngaahi ‘ata eni mei he lava atu ‘a e Talekita Mo’ui Dr. Siale ‘Akau’ola

Ko e ngaahi ‘ata eni mei he lava atu ‘a e Talekita Mo’ui Dr. Siale ‘Akau’ola ke talanoa mo fakama’...

Mu’a Health Centre (24 'Epeleli 2020 Video)

Konga e vahevahe ‘i he lava atu ‘a e Potungaue Mo’ui ki he Mu’a Health Centre. ‘Oku lolotonga fai...

ONGOONGO TUKU ATU (24 ‘Epeleli, 2020)

‘Oku loto ‘a e Potungaue Mo’ui ke fakaha koe’uhi ‘oku hokohoko atu pe ‘enau ngaue ke ta’ota’ofi ha...

Fale’i ki he fa’e e fekau’aki mo e tauhi ‘ene pepe

Ki hono fakaikiiki: https://bit.ly/2xI0uWE Fehu’i? Fetu’utaki ki ho’o neesi fakavahe,...

ONGOONGO TUKU ATU - MU'A CENTRE (22 ‘Epeleli, 2020)

Na’e me’a atu ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango ki he Senita...

ONGOONGO TUKU ATU (22 ‘Epeleli, 2020)

Neongo ‘oku fakataputapui ke tu’uta mai e kau pasese ‘i he ngaahi vakapuna angamaheni ki he Mala’...

Me’a’ofa ko e mohenga fakafalemahaki ‘e 36 mo e fakamolu ‘e 39 ko e tokoni eni ki Vaiola mei he ‘Akanesi Mataitonga Trust (21 ‘Epeleli, 2020)

Na’e lava lelei hono foaki atu ‘e Viliami Mataitonga mo Ma’u Mataitonga ‘a e me’a’ofa ko e mohenga...

ONGOONGO TUKU ATU (21 ‘Epeleli, 2020)

Kuo a'utaki mai ki Tonga ni 'a e taha 'o e ngaahi me'a ngaue faka'ata fakaonopooni ke tokoni ki he...

Ko e ngaue ‘a e kau laine mu’a

Ko e ngaue ‘a e kau laine mu’a (frontliners) ‘oku fu’u mahu’inga he ko e ngaahi ngaue he taimi ni...

‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu fakataha mo e Talafekau Lahi Nu’usila

Na’e me’a atu ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu...

ONGOONGO TUKU ATU (17 ‘Epeleli, 2020)

Na’e lava mai ‘a e Pule ‘o e Digicel Anthony Seuseu ‘o foaki e ngaahi kaati telefoni mo e ngaahi...

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy2