Na'e folau atu 'a e timi 'a e Potungaue Mo'ui 'i he VOEA Ngahau Koula ki Ha'apai

Na’e folau atu ‘a e timi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘i he VOEA Ngahau Koula ki Ha’apai ‘i he ‘aho Tusite 19 ‘o Me ke fakahoko ‘a e ngaahi ako ki he COVID-19 ‘i he Falemahaki Pilinisesi Fusipala. Ko e konga foki eni ‘a e ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui ke mateuteu ange ‘a Tonga lolotonga e to e mahaki fakamamani lahi ko e COVID-19.

Na’e lava e fakataha ‘a e timi mo e kau ngaue he Falemahaki Pilinisesi Fusipala ‘i he Pulelulu pea ma’u ai pe ‘a e faingamalie kenau vakai’i fakataha ai ‘a e palani ngaue mo e tu’unga mateuteu ki he COVID-19 pea mo e ‘Ofisa Fakafaito’o Ma’olunga ‘i Ha’apai Dr. ‘Amone Vaka’uta mo ‘enau kau ngaue.

Na’e kamata leva he ‘aho ni ‘a e ako mo e ngaahi kupu fekau’aki he laine mu’a (frontliners) ki he ngaahi founga faka’ehi’ehi he ngaue hange ko e fanofano pea mo e teunga malu’i mo e founga totonu hono ngaue’aki. Na’e kau mai ki ai e kau fakafofonga mei he Potungaue Polisi, Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio, Ma’u Mafai Taulanga, Va’a Malini, Kasitomu mo e Kolonitini.

Ko e faingamalie foki eni ke fakapapau’i ‘oku tatau pe e ngaahi fakamatala ‘oku ma’u ‘e he kau ngaue ‘i he ngaahi tukuimotu mo kinautolu ‘i Tongatapu pea mo tuku atu e ngaahi fakamatala mo fale’i fakamuimui taha fekau’aki mo e COVID-19.

‘Oku kau atu ki he timi ko eni ‘a Dr. Loutoa Poese, Dr. Penisimani Poloniati, Dr. Louise Fonua, Dr. ‘Ana Mahe, Sr. Pinomi Latu kae’uma’a ‘a Sione Ketu’u pea mo Uatesoni Tu’angalu.

‘E faka’osi e ako he Falaite pea nau folau ‘i he Tokonaki ‘o hoko atu e ngaue tatau ki Vava’u.

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy