TA’U ENI ‘E 29 E TOKONI E ST. JOHN OF GOD, BALLARAT KI TONGA

Kuo a’utaki mai ‘a e me’a’ofa lahi ki Vaiola ‘i he fengaue’aki vaofi ‘a e kau ngaue mei he falemahaki St. John of God ‘a Ballarat ‘i ‘Aositelelia pea mo Tonga ni.

Ko e ta’u eni ‘e 29 e lele ‘a e polokalama tokoni ko eni ‘a ia ko e angamaheni ‘e folau mai e kau ngaue mei he falemahaki St. John of God mei Ballarat tu’o 2 he ta’u kenau vakai’i e ngaahi fiema’u pea nau fa’o mai e koniteina fakata’u ‘o uta mai ai e ngaahi naunau fakafaito’o kehekehe ki Tonga ni.

Koe’uhi ko e ngaahi fakataputapui e fefolau’aki koe’uhi ko e COVID-19, na’e ‘ikai ke lava mai e kau fakafofonga mei he falemahaki St. John of God ka na’e ‘omai pe e koniteina mo e me’aofa ki Vaiola.

‘Oku lolotonga fakahifo e naunau ne uta mai he koniteina fute 40 ko eni pea ‘oku tokanga’i e ngaue ni ‘e Semisi Finau kae’uma’a ‘a Hatasou Taulanga mo e timi ‘oku nau poupou ki he ngaue ni mei Vaiola.

‘E vahevahe foki e tokoni ko eni ki he ngaahi va’a kehekehe pea tokoni ai pe lolotonga e ngaue ke mateuteu ange ‘a Tonga lolotonga e to e mahaki fakamamani lahi ko e COVID-19.

‘Oku ‘oatu e fakamalo lahi ‘a e Potungaue Mo’ui ki he ‘ofa mei he Falemahaki St. John of God ‘i Ballarat ‘i ‘Aositelelia.

Ngata’anga

Like, Share or Print!: