Ngaahi fakamatala pau mo falala'anga fekau'aki mo e huhu malu'i COVID-19


'Oku lolotonga lele 'i matangi 'a e ngaue e Potungaue Mo'ui ki hono tufaki atu 'a e ngaahi fakamatala pau mo falala'anga fekau'aki mo e huhu malu'i COVID-19. Na'e fakahoko lelei 'a e polokalama talatalanoa mo e kau 'Ofisa kolo mo e Pule Fakavahe 'o Tongatapu 10 'i he Senita Mo'ui 'a Kolonga. 'Oku 'oatu ha fakamalo lahi ki he Pule Fakavahe mo e kau 'ofisa kolo e ngaahi kolo 'e 8 'i Tongatapu 10 ho'omou talitali lelei 'a e fakahoko fatongia 'a e Potungaue.


'Oku mau 'amanaki lelei ki ha toe ngaue vaofi ange koe'uhi pe ke fakahoko lelei 'a e polokalama huhu malu'i 'i he ngaahi uike ka hoko mai.
 

Like, Share or Print!: