'AHO FAKAMANATUA FAKAMAMANILAHI 'O E TAPU IFI TAPAKA

'AHO FAKAMANATUA FAKAMAMANILAHI 'O E TAPU IFI TAPAKA

31 Me, 2020

Na'e fakahoko hono fakamanatua e 'Aho Fakamamanilahi 'o e Tapu Ifi Tapaka he 'aho Sapate 31 Me 2020, 'i ha ouau malanga fakafeta'i ne fakahoko 'I he Falelotu Senituli 'o e Lotu, Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga, Nuku'alofa.

Ko e Kaveinga 'o e ta'u ni: Ke malu'i e fanau mo e to'utupu mei he ngaahi fakatauele 'a e Kautaha Tapaka, kenau hao mei he nunu'a kovi hono ma'u 'o e tapaka mo e nikotini.

Ko e Tangata Malanga ko e Sekelitali Seniale 'o e Kosilio Ngaahi Siasi 'o Tonga, Faifekau 'Ikani Taliai Tolu, pea ne tokoni ki ai 'a e 'Eiki Minisita Mo'ui Hon. Associate Professor 'Amelia Afuha’amango Tu'ipulotu pea pehe ki he kau Talekita Pule mei he ngaahi potungaue pe 'oku nau kaungatonu ki he ngaahi ngaue ki hono tau'i 'o e kovi ifi tapaka 'i Tonga ni.

Na'e fakamalo'ia ai pe 'e he tangata malanga 'a e ngaahi ngaue 'osikiavelenga kuo fakahoko ki he COVID-19 pea fai ai pe mo e lotu hufia ma'ae Potungaue mo e Pule'anga pea pehe ki he Fonua fakalukufua.

NGATA'ANGA