ME'A'OFA MEI HE HEILALA VANILLA

ME'A'OFA MEI HE HEILALA VANILLA

27 'Epeleli, 2020

Ko e ngaahi 'ata eni mei hono foaki 'e he kautaha Heilala Vanilla ki Vaiola ha paleti kakato ai e fanga ki'i hina fanofano (sanitizer) na'e ngaohi 'i Nu'usila ke tokoni ki he teuteu 'a Tonga ni ki hono taliteke'i e COVID-19.

Ko e kautaha ni 'oku lesisita 'i Tonga ni pea 'oku nau to vanilla 'I Vava'u pea ngaohi e ngaahi koloa kehekehe 'o fakatau atu 'i Tonga ni mo tu'apule'anga.

Koe'uhi 'oku meimei tatau e me'a 'oku ngaohi 'aki e hina fanofano (sanitizer) 'a ia ko e ethanol mo e glycerin pea mo ia 'oku 'I he vanila, na'e fakakaukau ai e kautaha ni kenau ngaohi ha hina fanofano (sanitizer) ko ha koloa fo'ou ke tanaki atu ki he'enau ngaahi koloa 'oku fakatau atu.

Na'e lava mai e kau fakafofonga mei he kautaha Heilala Vanilla ke foaki e me'a'ofa ni ki he Potungaue Mo'ui pea na'e me'a ai e 'Eiki Minisita Mo'ui Hon. Associate Professor 'Amelia Afuha'amano Tu'ipulotu pea mo e Talafekau Lahi Nu'usila HE Tiffany Babbington kae'umaa e Talekita Mo'ui Dr. Siale 'Akau'ola mo e ni'ihi mei he Potungaue Mo'ui.

'Oku hounga ki he Potungaue Mo'ui e ngaahi me'a'ofa ko eni.

NGATA'ANGA

Like, Share or Print!: