POLOKALAMA 'APIAKO MA'ALAHI

Ko e Polokalama 'Apiako Ma'alahi (Health Promoting Schools) 'oku kau ai hono tufa atu e ngaahi naunau fanofano ki he ngaahi 'apiako e 20 'oku nau kau ki he polokalama, 'a ia 'oku hoa ngaue ai 'a e Potungaue Mo'ui mo e Potungaue Ako mo e Ako Ngaue, kae fakapa'anga 'e he Kautaha Mo'ui 'a Mamani.

Na'e lava atu e kau fakafofonga mei he ongo Potungaue pea pehe ki he Fakafofonga 'a e Kautaha Mo'ui 'a Mamani 'i Tonga ni, Dr Yutaro Satoya, ki hono faka'ilonga'i hono fuofua fokotu'u e ngaahi naunau fanofano 'i he GPS Tokomololo.

Na'e fakamalo'ia'i 'e he Puleako pea pehe ki he toenga e kau faiako mo e fanau ako 'a e tokoni mo e ngaue mahu'inga kuo lava, he ko e tokoni matu'aki mahu'inga kiate kinautolu ki hano taliteke'i e COVID-19 'oka a'u mai ki Tonga ni.

Ko e konga foki 'e taha 'o e polokalama 'Apiako Ma'alahi ko e foaki atu e naunau va'inga ke faka'ai'ai e to'onga longomo'ui, pea pehe foki ki he to vesitapolo ke faka'ai'ai e kai mo'ui lelei.

'Oku hounga'ia 'a e Potungaue Mo'ui ki he tokoni kotoa mei he Kautaha Mo'ui 'a Mamani.

NGATA'ANGA