'Oku tapuni ai pe e konga e Hala Vuna mo e Hala Tupoulahi (7 'Aokosi 2020)

7 ‘Aokosi, 2020

‘Oku tapuni ai pe e konga e Hala Vuna mo e Hala Tupoulahi he tafa’aki ‘o e feitu’u kolonitini Tanoa tukukehe ki he ngaahi taimi ko eni ‘e faka’ata atu ai ke tokoni ki he taimi ‘oku mo’umo’ua ai e fefononga’aki.

Ko e taimi eni ‘oku ‘ata ai:

Monite-Falaite: 7:30-9 pongipongi mo e 3-5:30efiafi.

Tokonaki: 7:30-9 pongipongi

Sapate: ‘Oku tapuni ‘aho kakato.

Like, Share or Print!: