Mu’a Health Centre (24 'Epeleli 2020 Video)

Konga e vahevahe ‘i he lava atu ‘a e Potungaue Mo’ui ki he Mu’a Health Centre. ‘Oku lolotonga fai pe e ngaue ke fakakakato hono fakalelei’i e senita ko eni ke mateuteu ange ‘a Tonga. Na’e ‘i ai pe e ngaahi fono na’e fai kimu’a ka na’e to e lava atu pe e Talekita ke fai e fakama’ala’ala mo vahevahe mo e ongo Pule Fakavahe, ‘Ofisa Kolo mo e ni’ihi mei he kolo.
Fakamalo atu ai pe ki he poupou.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy