FAKAMANATU FAKAMAMANI LAHI 'A E 'AHO 'O E KAU NEESI

Ko e 'aho mahu'inga 'eni he ‘oku faka’ilonga’i fakamamani lahi ia ko e ‘Aho ‘o e Kau Neesi.

'Oku 'oatu 'a e fakamalo loto hounga'ia mo'oni ki he neesi kotoa pe ki ho'omou ngaahi feilaulau mo e ngaue ma’ongo’onga ‘oku mou fakahoko, tautautefito ki hono tau’i ko ia ‘a e COVID-19.

Fakatonga’i ange, ‘oku ‘i ai e ngaahi la’i ‘ata mei he ta’u kuo’osi ‘oku ’asi atu heni ko e manatu melie ki he’enau tou’anga pea mahino pe ‘a e kehe e ta’u ni koe’uhi ko e ngaue ke mateuteu ange ‘a Tonga ki he COVID-19.

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy