Ko e ngaahi ‘ata eni mei he lava atu ‘a e Talekita Mo’ui Dr. Siale ‘Akau’ola

Ko e ngaahi ‘ata eni mei he lava atu ‘a e Talekita Mo’ui Dr. Siale ‘Akau’ola ke talanoa mo fakama’ala’ala e tu’unga e ngaue ki he Senita Mo’ui Lelei ‘i Mu’a ‘a ia ‘oku teuteu ke hoko atu e ngaue kiai. Fakamalo kia Ha’a Matapule, Lupeheke, ongo Pule Fakavahe Tatakamotonga Vili Lui, Puke Fakavahe Lapaha Maile ‘Akau’ola, Ofisa Kolo Tatakamotonga Saineha Lautaimi, kau memipa e Kosilio ‘Ofa Fukofuka, Veleveni ‘Okusi, ‘Ofa Moniati Moala, ‘Amelia Taufalele, Tukia Langi, ‘ofisa Polisi, Lusia Kautai mo kinautolu na’a nau tuku taimi ke fai e fevahevahe’aki ke mateuteu ange ‘a Tonga ki he COVID-19.

Na’e ‘i he fakataha ‘a Dr. Reynold ‘Ofanoa, Dr. ‘Ana ‘Akau’ola, Dr. Tomiki, Nurse Practitioner ‘Onita Timani mo Fusi Kaho, Sr. Langi Tupou, Lupe ‘Oliveti pea mo Dr. ‘Ofa Tukia.
‘Oku mahu’inga ma’u pe e ngaahi fokotu’u fakakaukau ‘oku ‘omai ki he Potungaue Mo’ui pea ‘oku fakamalo atu ki he poupou lelei kotoa pe.
Na’e kau atu ki he fakataha

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy