ONGOONGO TUKU ATU - MU'A CENTRE (22 ‘Epeleli, 2020)

Na’e me’a atu ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango ki he Senita ki he Mo’ui Lelei ‘i Mu’a ko e fakamalo ki he ngaue fakataha mo e Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio ki hono fakalelei’i eni ke mateuteu ange ‘a Tonga lolotonga e to e mahaki fakamamani lahi ko e COVID-19.

Na’e fakafoki mai e ki ki he Senita ‘e Commander Fonohema mei he Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio ke faka’osi ‘e he Potungaue Mo’ui hono fakalelei pea fakanaunau. Ko e konga ‘uluaki pe eni hono fakalelei ke toki fakakakato e ngaue ki heni pea toki lava ke ngaue’aki.

Na’e taki mai ‘a Lieutenant Sione Fifita ‘i he ngaue ko eni mo e kau sotia ‘e toko 37 ‘i he ngaahi uike kuo maliu atu.

‘Oku hokohoko atu pe e ngaue ‘a ho’omou Potungaue Mo’ui mo e ngaahi kupu fekau’aki ke mateuteu ange ‘a Tonga ni.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy