Na’e foaki ‘e he Talafekau Lahi ‘a Siaina ‘i Tonga ni HE Cao Xiaolin ha tokoni ki he ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui

Na’e foaki ‘e he Talafekau Lahi ‘a Siaina ‘i Tonga ni HE Cao Xiaolin ha tokoni ki he ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui ki he ‘Eiki Minisita Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu ‘i he ‘aho ni ‘i he Falemahaki Vaiola.

Ko e naunau ne foaki ne kau ai e ngaahi me’afua mafana ‘e 100, teunga malu’i ‘e 2700, kofukofu e su ‘e 1000, kofunima ‘e 2000 mo e ngaahi naunau fakafaito’o kehe ke malu’i ‘aki e kau ngaue.

Na’e to e foaki foki ‘e Siaina ha USD250,000 mei he China – Pacific Island Countries Joint COVID-19 Response Fund.

Na’e me’a fakamalo ‘a e ‘Eiki Minisita ki he tokoni mahu’inga ko eni he ‘oku mahino mai e si’isi’i e naunau mo e teunga malu’i ‘i mamani ka ‘oku fu’u fiema’u eni ke mateuteu ange ‘a Tonga lolotonga e mahaki fakamamani lahi ko e COVID-19.

PC: Government Portal

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy