Fale’i ki he fa’e e fekau’aki mo e tauhi ‘ene pepe

Ki hono fakaikiiki: https://bit.ly/2xI0uWE

Fehu’i?
Fetu’utaki ki ho’o neesi fakavahe, Senita ‘o e Mo'ui, pe Falemahaki ofi taha. Ka ‘ikai teke fiemalie ki he tokoni ‘oku ‘oatu, fetu’utaki ki he kau toketa ‘a e fanau ‘i he Falemahaki Vaiola he houa ngaue maheni Ph 7400242,7400243 pe 7400244, 7400156

Faka’apa’apa atu,
Kau ngaue, Va’a ki he Fanau
Dr Siaosi 'Aho, Pule Va’a Ngaue kihe Fanau , Falemahaki Vaiola.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy