COVID-19 Fehu'i & Tali

Ko e ngaahi fehu’i ’eni mo e tali na’e fatu he Kautaha Mo’ui a Mamani (WHO) ke tokoni ki he Potungaue Mo’ui ki he’emau ngaahi polokalama fetu’utaki mo e ako ki he kakai mo e komiuniti.

Ko e fakataumu’a e ki’i pepa ko eni ke ngaue’aki he kau ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui ke tali aki e ngaahi fehu’i ’oku fa’a ’ohake he kakai fekau’aki mo e COVID-19. Ko e pepa ni na’e fa’u ia makatu’unga mei he ngaahi fakamatala mei he WHO mo e Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ’i ’Amelika.

Ko e ngaahi fakamatala ni e malava pe ke liliu he ngaahi ’aho ka hoko mai, ke fakapapau’i ko e ngaahi fakamatala fakamuimui taha ia mo totonu oku tuku mai he WHO moe CDC ’i he ola ’o e ngaahi fakatotolo oku lolotonga fakahoko ki he COVID-19.

‘Oku ma’u atu e ngaahi fehu’i mo e ngaahi tali mei heni: https://bit.ly/39M59n2

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy