ONGOONGO TUKU ATU (15 ‘Epeleli, 2020)

Na'e lava atu e Talekita 'o e Potungaue Mo'ui Dr. Siale 'Akau'ola 'o 'a'ahi ki he ngaue ki hono fakalelei'i 'o e Senita ki he Mo'ui 'i Mu'a. Na'e fakamalo'ia'i foki e ngaue lahi 'a Lieutenant Sione Moala Fifita mo e kau sotia mei he Kau Tau 'a 'Ene 'Afio.


Ko e konga foki eni 'o e ngaahi ngaue ke mateuteu 'a Tonga lolotonga e to e mahaki fakamamanilahi ko e COVID-19.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy