Me’a’ofa ko e mohenga fakafalemahaki ‘e 36 mo e fakamolu ‘e 39 ko e tokoni eni ki Vaiola mei he ‘Akanesi Mataitonga Trust (21 ‘Epeleli, 2020)

Na’e lava lelei hono foaki atu ‘e Viliami Mataitonga mo Ma’u Mataitonga ‘a e me’a’ofa ko e mohenga fakafalemahaki ‘e 36 mo e fakamolu ‘e 39 ko e tokoni eni ki Vaiola mei he ‘Akanesi Mataitonga Trust.

Na’e fokotu’u eni ‘e he fanau ‘a ‘Akanesi Mataitonga kuo mama’o ko ‘enau manatu ‘ofa ki he fefine na’e mo’ui ‘aki ‘a e ‘ofa, foaki mo e tokoni ki ha taha pe.

Na’e fokotu’u eni ‘i Pilitania ‘i he 2014 ‘e he taha e foha e fine’eiki ko Frazer pea ko e ta’u hoko ne nau tokoni ki he naunau ako ‘a e GPS Tokomololo pea mo hono fakalelei’i e ‘apiako.

‘I he 2017, na’a nau tokoni ki hono fokotu’u mo langa e ‘apiako ‘i Vanuatu pea mei he 2017-2018, na’e lava e ngaahi langa pea na’e foaki e koniteina tokoni pea to e langa e feitu’u va’inga ‘a e Senita ‘Ofa, Tui mo e ‘Amanaki. Na’e fakahoko leva e ngaahi polokalama tokoni ki he kau faingata’a’ia mei he ta’u kuo’osi ki he ta’u ni.

‘Oku ‘i ai e ngaahi tokoni kehe ‘o kau ai e ngaahi sikolasipi pea ko e ngaahi tokoni ‘oku fokotu’u ange mo fale’i ‘e he kakai kehekehe mo e ngaahi kautaha ki he Trust.

Na’a nau fakaha ‘enau fakamalo makehe kia Dr. ‘Ana ‘Akau’ola koe’uhi ko ‘enau fengaue’aki vaofi ‘o a’u ki he tu’unga ko eni.

Na’e pehe ‘e Dr. ‘Ana ‘Akau’ola ko e tokoni pe eni ia ne fai hono alea’i ka ‘oku to e ‘aonga ange ‘i he’ene tau mai ko eni ‘i he taimi mahu’inga lolotonga ia e teuteu ‘a Tonga ‘i he to ko ia ‘a e mahaki fakamamanilahi ko e COVID-19.

Na’e lava atu ‘a e Talekita Mo’ui Dr. Siale ‘Akau’ola ‘o fakaha e fakamalo ki he tokoni lahi ko eni ki Vaiola mo e talamonu ki he famili ko eni mo ‘enau ngaahi ngaue tokoni kotoa pe.

L to R: Dr. Reynold ‘Ofanoa, Viliami Mataitonga, Ma’u Mataitonga, Dr. ‘Ana ‘Akau’ola, Dr. Siale ‘Akau’ola, Semisi Finau

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy