‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu fakataha mo e Talafekau Lahi Nu’usila

Na’e me’a atu ‘a e ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu fakataha mo e Talafekau Lahi Nu’usila HE Tiffany Babington pea mo e Talafekau Lahi ‘Aositelelia HE Adrian Morrison ki he Senita ki he Mo’ui Lelei ‘i Mu’a.

Na’e fiefia ‘a e ongo Talafekau Lahi ke na me’a ki he konga e ngaue ke mateuteu ange ‘a Tonga lolotonga e to ‘a e mahaki fakamamani lahi ko e COVID-19.
Ko e faka’osi’osi eni ‘a e fakalelei’i ‘e he Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio pea toki fakakakato leva hono fakanaunau ‘e he kau ngaue ‘a e Potungaue Mo’ui.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy