ONGOONGO TUKU ATU (21 ‘Epeleli, 2020)

Kuo a'utaki mai ki Tonga ni 'a e taha 'o e ngaahi me'a ngaue faka'ata fakaonopooni ke tokoni ki he Potungaue Mo'ui ki hono tau'i koia 'a e COVID-19.

Na'e fakalele ai pe he 'aho ni 'a e ngaahi ako ki hono ngaue'aki fakalelei koia 'a e me'angaue ni 'a ia na'e tataki ia 'e he 'ofisa ma'olunga 'i he tafa'aki faka’ata - Lei'aloha Makaafi.

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy