Ko e ngaue ‘a e kau laine mu’a

Ko e ngaue ‘a e kau laine mu’a (frontliners) ‘oku fu’u mahu’inga he ko e ngaahi ngaue he taimi ni ke mateuteu ange ‘a Tonga telia na’a hu mai ‘a e COVID-19. Ko e kau laine mu’a tenau ‘uluaki fepaki mo e fakatu’utamaki ‘o ka hu mai ‘a e COVID-19 pea neongo ia ‘oku nau kei fai ‘osikiavelenga pe honau fatongia koe’uhi ko kinautolu ‘oku nau ‘uluaki laine mu’a ki hono tau’i e mahaki fakamamani lahi ko eni.

Na’e me’a atu e ‘Eiki Minisita Mo’ui Hon. Associate Professor ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu ‘o fakamalo ki he kau ngaue malohi ‘oku nau kalusefai honau taimi mo ‘enau mo’ui ‘o ka hu mai ‘a e COVID-19. ‘Oku kau heni e kau toketa mo e kau neesi pehe ki he ni’ihi kehe ‘e vahevahe atu ‘i he peesi ni.

Na’e me’a atu e ‘Eiki Minisita ki he ngaahi tafa’afi kehekehe ‘o e Falemahaki Vaiola ‘oku fai ai e ngaahi ngaue mo e ako ke mateuteu ange ‘etau kau laine mu’a.
Malo ho’omou ngaue mo e ‘ofa fonua.

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy