Laboratory Handbook, Vaiola Hospital Laboratory Services, Ministry of Health Tonga.

This Laboratory handbook is to serve as guide for clinicians and all laboratory customers to the use of services available at Vaiola Hospital Laboratory.

Vaiola Hospital Laboratory is the central medical diagnostic laboratory located in the main island, Nuku’alofa. We offer pathology services to all Vaiola Hospital wards and clinics, health centers and outer island’s hospital.

It is hoped that it will be able to provide quick guide and easy reference to the services that are provided at Vaiola Hospital Laboratory.

Should you have any issues with the guide provided, please contact us on 7400493 or phone directly to individual laboratory unit’s phone lines as listed on this handbook.

‘Oku ‘oatu e tohi fakahinohino koeni ke tokoni ki he kau toketa pehe foki kiate kinautolu kotoa tenau fiema’u ha tokoni mei he fale sivi fakatotolo fakasaienisi ‘a e falemahaki Vaiola mei he Potungaue mo’ui.

Ko e falefakatotolo fakasaienisi ko eni ‘oku ‘i he falemahaki Vaiola pe pea ‘oku fakahoko fatongia ki he kotoa e ngaahi uooti,senita kihe mo’ui he ngaahi kolo mama’o pea mo e tukui motu kau ai ‘a ‘Eua,Vava’u,Ha’apai moe ongo Niua.

‘Oku faka’amu ke tokoni eni ke toe mahino ange ‘emau fakahoko fatongia.

Ki ha toe fiema’u fakaikiiki pe tokoni makehe,kataki fetu’utaki maipe kihe telefoni 7400493 pe ko ho’o ta hangatonu maipe kihe loki ‘oku ke fiema’u e sivi mei ai .Koe ngaahi fika ‘e ma’u atu ia he tohi fakahinohino koeni.

Malo

Laboratory Services Handbook 2023-2026