ONGOONGO TUKU ATU (17 ‘Epeleli, 2020)

Na’e lava mai ‘a e Pule ‘o e Digicel Anthony Seuseu ‘o foaki e ngaahi kaati telefoni mo e ngaahi fakamalu ko e tokoni ki he kau ngaue ‘oku nau tufaki atu ‘a e ngaahi fakamatala ‘oku totonu lolotonga ‘a e to ‘a e mahaki fakamamanilahi ko e COVID-19.


Na’e fakaha ‘e he CEO ‘enau hounga’ia ‘i he ngaue lahi ‘a e Va'a Ngaue ki Tu'a ki he Mo'ui 'a e Kakai ‘a e Potungaue Mo’ui mo e kau ngaue ‘oku nau fai honau lelei taha ma’ae kakai e fonua. Na’a ne pehe ‘e fakamafola e ngaahi polokalama televisone mo ha ngaahi fale’i mahu’inga mei he Potungaue Mo’ui ke tufaki ta’etotongi ‘i he Digicel mo DigiTV.
Na’e talitali ‘a e CEO pea mo Paea Taukapo mei he Digicel ‘e Dr. Joseph Takai, Dr. ‘Ana Mahe pea mo Dr. ‘Anaseini Ngauamo.


Na’e fakahoko ‘e Dr. Joseph Takai ‘a e fakamalo ki he kautaha Digicel ‘i he’enau tokoni pea mo e faka’amu ke hokohoko atu ai pe e fepoupouaki.

L to R: Dr. ‘Anaseini Ngauamo, Dr. ‘Ana Mahe, Dr. Joseph Takai, Anthony Seuseu,

Like, Share or Print!: 

News Letter / Advertisements

vacancy
vacancy